Ta strona ma ograniczone wsparcie dla Twojej przeglądarki. Zalecamy zmianę przeglądarki na Edge, Chrome, Safari lub Firefox.

Warunki korzystania z usługi

Przegląd
Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Davide Lo Presti. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Davide Lo Presti. Davide Lo Presti oferuje tę stronę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków ("Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i / lub dostępne przez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z serwisu dotyczą wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i / lub twórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z serwisu są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z serwisu.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do bieżącego sklepu będą również podlegać Warunkom świadczenia usług. Możesz zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Regulaminu w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Dostarczają nam platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi dla Ciebie.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU ONLINE
Zgadzając się na niniejszy Regulamin, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzieliłeś nam zgody na umożliwienie osobom niepełnoletnim pozostającym pod Twoją opieką korzystanie z tej strony.
Nie wolno używać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie można, w ramach korzystania z usługi, naruszać żadnych praw w swojej jurysdykcji (w tym, ale nie tylko, praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków lub wirusów lub jakiegokolwiek kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.
Przyjmujesz do wiadomości, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymogów technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części serwisu, korzystania z serwisu lub dostępu do serwisu lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez uprzedzenia w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że monitor komputera wyświetlanie każdego koloru będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty na dowolny produkt lub usługę wykonane na tej stronie są nieważne, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ BILETOWANIA I INFORMACJI O KONCIE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia złożonego przez Użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej, i/lub zamówień, które wykorzystują ten sam adres rozliczeniowy i/lub adres wysyłki. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika poprzez kontakt z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które, w naszej wyłącznej ocenie, wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się dostarczyć aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych i daty ważności, tak abyśmy mogli zakończyć transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi osób trzecich, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi żadnej kontroli ani wpływu. Wszelkie wykorzystanie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony jest całkowicie na własne ryzyko i uznanie i należy upewnić się, że jesteś zaznajomiony i zatwierdzić warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcy (dostawców) stron trzecich.
Możemy również, w przyszłości, oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, zwolnienie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Korzystania z Usług.

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do tych osób.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE PRZESŁANIA

Jeśli na naszą prośbę prześlesz pewne konkretne zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany, lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), wyrażasz zgodę na to, że możemy w dowolnym czasie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) do zapłaty wynagrodzenia za jakiekolwiek komentarze; lub (3) do odpowiedzi na jakiekolwiek komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe lub naruszają własność intelektualną strony lub niniejszy Regulamin.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jest, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBOWE
Podawanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Sporadycznie na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacje o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE UŻYTKI
Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem; (b) do nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń; (d) do naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishu, pharmingu, podszywania się, spidera, crawlowania lub scrape'u; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do ingerencji lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do użytkownika za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "tak jak jest" i "tak jak dostępne" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym wypadku Davide Lo Presti, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia, lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastąpienia lub jakiekolwiek podobne szkody, czy w oparciu o umowę, czyn niedozwolony (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych przy użyciu usługi, lub dla wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - INDEMNIFIKACJA
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Davide Lo Presti i nasze spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, i pracowników, z wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wykonane przez osoby trzecie z powodu lub wynikające z naruszenia niniejszych Warunków korzystania z serwisu lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 - WYKONALNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE
Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług, lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony.
Jeśli w naszej wyłącznej ocenie nie uda Ci się lub podejrzewamy, że nie udało Ci się spełnić któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY
Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zasady lub reguły działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejszy Regulamin i wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu niemieckiemu i będą interpretowane zgodnie z nim.

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG
Z najbardziej aktualną wersją Warunków Świadczenia Usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach korzystania z usługi oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków Korzystania z Serwisu należy kierować na adres business@davide-lopresti.com.

Koszyk

Nie ma już produktów dostępnych do zakupu

Twój koszyk jest obecnie pusty.